Pages

Monday, January 4, 2010

terjemahan.

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambaNya al-kitab (AL-Quran) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mngerjakan amal soleh bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik.

Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata “Allah mengambil seorang anak”.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka, mereka tidak mengatakan Sesuatu kecuali dusta.

Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu kerana bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Quran)

Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.

Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.

Atau kamu mengira bahawa orang-orang yang mendiami dua dan (yang mempunyai 0 raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan Kami akan mengherankan?

(Ingatlah) tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa: Wahai Tuahan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami.

Yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaran-Ku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar.

Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahawa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya Kami telah meninggalkan neraka jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

Katakanlah “Apakah kami akan memberitahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugikan perbuatannya?

Yaitu orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat sebaik-baiknya?

Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia(Hari kiamat) maka hapuslah amalan mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok.

Sesungguhnya orang-orangh yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah syurga firdauh menjadi tempat tinggal.

Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya.

Katakanlah: “kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat tuhanku, sungguh habis lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu pula”.

Katakanlah: “sesungguhnya aku ini seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: “ Bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa”. Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya.


terjemahan surah Al-Kahfi 10 ayat terawal dan terakhir.

No comments: