Pages

Friday, October 15, 2010


Anas bin Malik r.a berkata yang bermaksud:

“Ketika Rasulullah s.a.w memasuki kota Mekah untuk melaksanakan umrah qadha’,Ibnu Rawahah berjalan di depan beliau sambil melantunkan kata-kata:


Singkirkanlah orang-orang kafir dari jalan Rasul hari ini,kami akan menghentam kalian agar beliau bias masuk,hentaman yang dapat melepaskan kepala dari leher,hentaman yang dapat membuat seseorang kekasih melupakan kekasihnya

Setelah itu,Umar berkata ,Wahai Ibnu Rawahah!Engkau melantunkan syair,sementara engkau berada di hadapan Rasulullah s.a.w,dan di tanah suci Mekah?

Rasulullah s.a.w. bersabda,”Biarkanlah dia,wahai Umar! Kerana kata-kata lebih cepat menusuk orang-orang kafir daripada lemparan anak panah” [Riwayat Tirmidzi dan Nasai]

No comments: